ENEMAX Consulting s.r.o.

služby v energetickém poradenství

www.aea.cz
www.asociacees.cz

Cílem naší společnosti je zajistit hospodárný a spolehlivý provozu vašeho energetické hospodářství


Projekční činnost

Inženýring a projektová činnost ve stavebnictví a energetice

Zpracování energetických posudků

Dle zákona 406/2000 Sb. a vyhlášky 141/2021 Sb.

Zpracování energetických auditů

Dle zákona 406/2000 Sb.a vyhlášky 140/2021 Sb.

Poradenství, studie

Vyhledání úspor ve vašich nákladech za energii, vyhledání nejoptimálnějších variant proveditelnosti úsporných opatření