Naše služby pro Vás:

S čím vám pomůže společnost EnE MAX Consulting s.r.o.

ENEMAX Consulting s.r.o.


Nabízíme Vám možnost vyhledání úspor v užití energie. Provedeme analýzu stávajícího energetického hospodářství, vyhledáme příležitosti realizace beznákladových organizačních a investičních opatření vedoucích ke snížení nákladů za energii.

 

Zajistíme v oblasti energetického hospodářství:


- realizaci energetického auditu dle zákona 406/2000 Sb.

- realizaci energetického posudku pro potřebu splnění podmínek dotačních výzev v rámci               SFŽP - OPŽP, ModF RES+, ENERGov; MPO - OPTAK, NPO a další.

- administraci dotace energeticky úsporných projektů

- technickou dokumentaci k žádosti o dotaci

- studie proveditelnosti záměrů výstavby FVE

- analýzu hospodaření energií v rámci provozovaného hospodářství 

- implementaci řízení energetického managementu organizace (EnMS), stanovení cílů spotřeby           energie   

- zajištění realizace energetického managementu v rámci povinností udržitelnosti projektu po            realizaci dotačního titulu OPŽP  

- ekonomické a realizační studie proveditelnosti záměrů zadavatele v oblasti energetiky     

- provedení kontroly systému vytápění a ohřevu systému nucené výměny vzduchu

- průkaz energetické náročnosti budovy