Naše služby pro Vás:

S čím vám pomůže společnost EnE MAX Consulting s.r.o.

ENEMAX Consulting s.r.o.


Nabízíme Vám možnost vyhledání úspor v užití energie. Provedeme analýzu stávajícího energetického hospodářství, doporučíme realizaci beznákladových organizačních a investičních opatření vedoucích ke snížení nákladů za energii.

 Paralelně s činností poradenství v oblasti energetiky zajišťujeme i činnost vedení účetnictví. 

Zajistíme:


V oblasti energetiky

- Realizaci energetického auditu a posudku dle zákona 406/2000 Sb.

- Realizaci energetického posudku pro potřebu splnění podmínek dotačních výzev rámci               SFŽP - OPŽP, ModF RES+, MPO - OPTAK, NPO a další.

- Studie proveditelnosti záměrů výstavby FVE

- Implementaci řízení energetického managementu organizace (EnMS), stanovení cílů spotřeby       energie   

- Zajištění realizace energetického managementu v rámci povinností udržitelnosti projektu po       realizaci dotačního titulu OPŽP  

- Ekonomické a realizační studie proveditelnosti záměrů zadavatele v oblasti energetiky

V oblasti daní a účetnictví

  • průběžné vedení účetnictví
  •  zpracování a vyplnění přiznání k dani z příjmu včetně účetní závěrky a archivace
  •  zpracování a vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty vč. záznamní povinnosti
  • zpracování dalších zákonem stanovených hlášení, přehledů pro potřeby klienta
  • vystavování faktur, evidence faktur
  • účetní vedení a zařazení majetku.