Reference společnosti EnE MAX Consulting

Energetické posudky


SFŽP - OPŽP, ModF RES+;MPO - OPTAK, NPO 


 • Implementace a realizace Energetického managementu pro Gymnázium, Stříbro - 2021 - 2023


Energetické posudky pro dotační výzvu ModF RES + : 

 • FVE Vysočany u Chomutova (1 MWp) - 02/2023
 • FVE Tišice (1 MWp) - 02/2023
 • FVE Velká Bukovina ( 1 MWp) - 02/2023
 • FVE Přibyšice (1MWp) - 02/2023
 • FVE Dehtov (1MWp) - 03/2023
 • FVE Lodín (1MWp) - 03/2023
 • FVE Flamberg (1MWp) - 03/2023
 • 6 x FVE Sev.en Inntech                      (147,7 MWp) - 09/2022 
 • FVE Hostín II. (1MWp) - 2022
 • FVE Jedlová hora; (7 MWp) - 2022
 • FVE Růžodol, (7,2 MWp) - 2022
 • FVE Kamenný Přívoz (1 MWp) - 2022
 • Energetické posouzení pro ZVA OPŽP, Gymnázium Stříbro - 2022
 • Energetický posudek (ZVA) k dotaci OPŽP pro ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Mohylova 90, Plzeň - 2021 (Drakisa)


Energetické audity, 

Analýzy energetických hospodářství, Studie optimalizací energetických hospodářství, Studie proveditelnosti • Studie optimalizace energetického hospodářství společnosti -  03/2023

  Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o.

 • Analýza energetického hospodářství a návrh optimaloizace energetického hospodářství budovy CPTO UJEP Ústí nad Labem - 02 /2023
 • Studie proveditelnosti parku OE - (střešní a pozemní FVE - 20 MW) 09/2022                                         BorsodChem MCHZ, s.r.o.; Ostrava - 2022 (PE Holding)
 •  Studie optimalizace energetického hospodářství obce Byšice pro využití výzvy  ModF RES+ (4xstřešní FVE) -  08/2022
 • Spoluúčast na studii proveditelnosti realizace FVE a elektrolyzéru H2 - 09/2022   SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES (Cheminvest)
 • Studie optimalizace energetického hospodářství administrativní budovy 10/2022                                            Cheminvest s.r.o., Litvínov 
 • Analýza zdrojů vytápění pro areál PVO Terezín v České Lípě - 06/2022 (Drakisa)

 • Energetický audit společnosti Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. - 2021 (Drakisa)