Reference skupiny


EnE Max Consulting


Energetický audit společnosti Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. - 2021 (Drakisa)

Energetický posudek (ZVA) k dotaci SFŽP pro ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Mohylova 90, Plzeň - 2021 (Drakisa)

Implementace a realizace Energetického managementu pro Gymnázium, Stříbro - 2021/2022

Energetické posudky pro dotační výzvu ModF RES + 

 • FVE Hostín II. (1MWp) - 2022
 • FVE Jedlová hora; (7 MWp) - 2022
 • FVE Růžodol, (7,2 MWp) - 2022
 • FVE Kamenný Přívoz (1 MWp) - 2022
 • 6 x FVE Sev.en Inntech (147,7 MWp) - 2022

Energetické posouzení pro ZVA OPŽP, Gymnázium Stříbro - 2022

Analýza zdrojů vytápění pro areál PVO Terezín v České Lípě - 2022 (Drakisa)

Studie proveditelnosti výstavby FVE závod Aperam Stainless Services&Solutions Tubes CZ s.r.o. , Ústí nad Labem - 2022 (Drakisa)

Studie proveditelnosti parku OE -FVE BorsodChem MCHZ, s.r.o.; Ostrava - 2022 (PE Holding)

Studie optimalizace energetického hospodářství AB Cheminvest s.r.o., Litvínov - 2022

Studie optimalizace energetického  hospodářství obce Byšice pro využití výzvy 3/2022 ModF RES+ (4xstřešní FVE) - 2022

Spoluúčast na studii proveditelnosti realizace FVE a elektrolyzéru H2 pro SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES (Cheminvest)


Solar Power Systems s.r.o.


Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (společné územní a stavební povolení) - vydáno stavební povolení

 • FVE SCHV Kladno 1 891 kWp
 • FVE Meta Krčín II 967 kWp

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

 • FVE Qalt Petrovice 283,2kWp - vydáno stavební povolení
 • FVE_INFLATECH_89,1kWp
 • FVE Hala Zvěřínek 160 kWp
 • FVE Marmelo 99 kWp
 • FVE CZ Fermet 70 kWp
 • FVE Peklov 99 kWp
 • FVE Tachlovice 47 kWp
 • FVE Trstenice 99 kWp

Realizace (foto v příloze)

 • FVE Inflatech 9 kWp
 • FVE Čakovice 60 kWp
 • FVE Vetrusicka 9 kWp

3D návrhy (dokumenty viz příloha)

 • FVE Svéradice 2 000 kWp
 • FVE Peklov 99 kWp
 • FVE Hala Zvěřínek 300 kWp

Studie proveditelnosti

 • FVE Radotin 246 kWp
 • FVE HŽP 990 kWp
 • FVE Thun 640 kWp
 • FVE voest Alpine CARPORT 99 kWp
 • FVE Větrná 20 kWp
 • FVE Trstenice 99 kWp