Reference společnosti ENEMAX Consulting s.r.o.

Energetické posudky


SFŽP - ModF RES+ :

 • FVE Hlaváčova, Pardubice, SŽC s.o. 06/2024 
 • 8 x FVE Komunitní energetika obce Dolní Beřkovice - 09/2023
 • 3 x FVE Komunitní energetika obce Byšice - 08/2023
 • FVE Vysočany u Chomutova (1 MWp) - 02/2023
 • FVE Tišice (1 MWp) - 02/2023
 • FVE Velká Bukovina ( 1 MWp) - 02/2023
 • FVE Přibyšice (1MWp) - 02/2023
 • FVE Dehtov (1MWp) - 03/2023
 • FVE Lodín (1MWp) - 03/2023
 • FVE Flamberg (1MWp) - 03/2023
 • 5 x FVE Sev.en Inntech a.s.                     (122 MWp) - 09/2022 
 • FVE Hostín II. (1MWp) - 2022
 • FVE Jedlová hora; (7 MWp) - 2022
 • FVE Růžodol, (7,2 MWp) - 2022
 • FVE Kamenný Přívoz (1 MWp) - 2022


Energetické posudky


SFŽP - OPŽP (2021 - 2027) - úspory energie: 

 • Revitalizace budovy Dům dětí a mládeže Děčín, 01/2024
 • Revitalizace budovy MŠ Saská, Děčín 02/2024
 • Zateplení a FVE Domov pro seniory Krásné Březno 02/2024 
 • Zateplení budovy stará tělocvična PF UJEP Ústí nad Labem 02/2024
 • Revitalizace budovy Národního domu KSMUL, p.o., Ústí nad Labem 12/2023
 • Revitalizace budovy kulturního domu č.p. 78 a budovy ZŠ č.p. 126 , obec Žalhostice 05/2023
 • Revitalizace budovy kulturního domu  č.p. 233 a budovy Požární zbrojnice č.p. 479, obec Libouchec
 • Revitalizace budovy kulturního domu č.p. 40, obec Chudoslavice - 05/2023
 • Revitalizace účelové budovy č.p. 139; účelové budovy č.p. 77 a budovy školky č.p. 83 obce Telnice - 05/2023
 • Revitalizace budovy muzea č.p. 35 obce Homole u Panny - 05/2023
 • Revitalizace budovy Obecního úřadu Petrovice č.p. 529 - 05/2023
 •  Revitalizace budovy Obecního úřadu Býčkovice č.p. 57 - 05/2023
 • Závěrečné energetické posouzení pro ZVA OPŽP, Gymnázium Stříbro - 2022
 • Závěrečný energetický posudek (ZVA) k dotaci OPŽP pro ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Mohylova 90, Plzeň - 2021 (Drakisa)

Energetické posudky

MPO - OP TAK  

úspory energie, výzva I.:


 • Revitalizace administrativní budovy společnosti CHEMINVEST, Litvínov  08/2023
 • Revitalizace provozních budov společnosti ProTelco, Lovosice 08/2023

Energetické audity, 

Analýzy energetických hospodářství, Studie optimalizací energetických hospodářství, Studie proveditelnosti


 • Studie proveditelnosti variant řešení rekonstrukce VN sítí LDS Sev.en Inntech a.s. pro dotaci OPTAK  03 /2024
 • Energetický audit ZŠ praktická, Bílina 12/2023

 • Studie energetického hospodářství společnosti GodPRO Přeštice (DRAKISA s.r.o.) - 07/2023
 • Studie optimalizace energetického hospodářství společnosti -  03/2023

  Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o.

 • Analýza energetického hospodářství a návrh optimaloizace energetického hospodářství budovy CPTO UJEP Ústí nad Labem - 02 /2023
 • Studie proveditelnosti parku OE - (střešní a pozemní FVE - 20 MW) 09/2022                BorsodChem MCHZ, s.r.o.; Ostrava - 2022 (PE Holding)
 •  Studie optimalizace energetického hospodářství obce Byšice pro využití výzvy  ModF RES+ (4xstřešní FVE) -  08/2022
 • Spoluúčast na studii proveditelnosti realizace FVE a elektrolyzéru H2 - 09/2022   SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES (Cheminvest)
 • Studie optimalizace energetického hospodářství administrativní budovy 10/2022  Cheminvest s.r.o., Litvínov 
 • Analýza zdrojů vytápění pro areál PVO Terezín v České Lípě - 06/2022 (Drakisa)

 • Energetický audit společnosti Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. - 2021 (Drakisa)


Energetické posudky  

SFŽP - ENERGov :

 • Dílčí zateplení a rekonstrukce VS    Zámek Trmice  02/2024

Kontrola systému vytápění budov

Spolupráce na vypracování Kontroly systému vytápění a ohřevu nucené výměny vzduchu se společností DRAKISA s.r.o. 


 • Plavecká hala Klíše, Ústí nad Labem  05/2024

 • Technovit a.s., Předlice, Ústí nad Labem 01/2024
 • KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.; Trmice 12/2021