V rámci našeho pracovního týmu pro Vás zajistíme tyto služby: 


Ing. Filip Saturka 

Inženýring fotovoltaických elektráren

 • Studie stavebně technologického řešení FVE a akumulace
 • Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, 
 • Zpracování podkladů pro výběrové řízení na dodavatele
 • Vypracování dokumentace k realizaci stavby FVE
 • Inženýrské řízení výstavby FVE
 • Uvedení do provozu a ověření projektových parametrů FVE
 • Technický dozor investora FVE
 • Autorský dozor projektanta FVE

Zpracování projektové dokumentace

Zpracování všech stupňů projektové dokumentace v souladu se Stavebním zákonem jak pro stavební, tak i technologické části staveb.

 • Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Projektová dokumentace pro stavební povolení
 • Projektová dokumentace pro výběr dodavatele
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby
 • Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
 • Zajištění inženýrské činnosti
 • Zajištění autorského dozoru
Eupora s.r.o.

Veronika Lisznerová

 

Dotační management, zpracování žádosti o dotaci

 • Nezávazné konzultace
 • Vyhodnocení vhodnosti dotačního programu

 • Vypracování povinných příloh k žádosti

 • Zpracování žádosti o dotaci

 • Podání žádosti

 • Organizace výběrového řízení

 • Monitoring do schválení žádosti

 • Dotační management po dobu udržitelnosti projektu

 • ​ Dotační management